....η στιγμή που ποτέ δεν πιάνεται!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Κυριακή, Ιανουαρίου 28, 2007

Στη Μάννα!

Στη


ΜΑΝΝΑ


Όπως απαγγέλουν τον Εθνικό Υμνο
στη Σημαία,

όπως απονέμουν παράσημο σ' έναν ήρωα,

όπως καταθέτουν στεφάνι
με φύλλα δάφνης,
στο άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη,

όπως κρατούν ενός λεπτού σιγή,
για κάποιον σημαντικό άνθρωπο,

έτσι κι εγώ,

καταθέτω πρoς τιμήν ΣΟΥ
και στην αιώνια μνήμη ΣΟΥ,
τούτο εδώ το βιβλίο.

ΤΙΤΛΟΙ

Συνολικές προβολές σελίδας